Selskabet af 26. september 2019 ApS

Firmanavn:     Selskabet af 26. september 2019 ApS
CVR-nr.:     11489834
Adresse:     Jyllingevej 20 st
Postnr & by:     2720 Vanløse
Dekretdato     17.10.2019
Statstidendedato     19.10.2019
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Morten Bjerregaard Nielsen
Christians Brygge 23 4. 414
1219 København K
70203331
mb@badv.dk

Statstidende

Ved dekret af 20191017 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Selskabet af 26. september 2019 ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.10.2019. Som kurator er udpeget advokat Morten Bjerregaard Nielsen, Christians Brygge 23, 4. 414, 1219 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 17.10.2019.